Før bruk av LM Polish

Etter bruk av LM Polish

Før og etter